är ett måleriföretag som säkerställer kvalité och ett noggrant utförande i samband med måleri- och byggentreprenader. MTRs personal har lång erfarenhet och god branschkunskap, våra kunder återfinns både inom offentlig sektor och privata företag. MTR är ramavtalsleverantör till Göteborgs Stad. MTR arbetar inom två områden, måleriutförande och konsultation inom projekt och kvalitetssäkring av entreprenadtjänster.


Våra tjänster

För oss är det en självklarhet att i varje uppdrag arbeta enligt vårt miljö och kvalitetsledningssystem. Våra kunder finner vi inom bygg- bostads som industrisektorn men även privata kunder ska känna sig lika välkommna.


Måleritjänster

MTR erbjuder kompletta måleritjänster, vår personal har lång erfarenhet av totalentreprenader.

Vi strävar alltid efter att åstadkomma ett förstklassigt resultat och alltid med kundens behov i fokus.

In och utvändigt måleriarbete i samband med renovering eller nyproduktion. Alltifrån mindre ytor till större kontorsanpassningar.
Specialiserade måleritjänster

  • Rostskyddsmåleri

  • Fönsterrenovering

  • Fasadrenovering

  • Kök och badrum


                         Konsulttjänster

Projektledning/samordning:
Vi samordnar genomförandet av projekt både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Upphandling av entreprenörer/entreprenader:
Stöd vid val av lämplig entreprenör. Lång branscherfarenhet och god kännedom om olika entreprenörer borgar för bästa resultat.

Upprättande av arbetsbeskrivning:
Vid reparations-eller byggnadsprojekt är det alltid mest ekonomiskt fördelaktigt att upprätta genomarbetade handlingar. Upprättande av handlingar är också en förutsättning för att beställaren ska erhålla det resultat som önskats. Detta gör det möjligt för entreprenörer att lämna jämförbara offerter.Statusbesiktning:
Vi erbjuder hjälp med att bedöma underhållsbehovet av fastigheten. Upprätta åtgärdsplaner.

Budget kalkyler:
Kostnadsbedömningar och budgetera.

Besiktning:
Att besiktiga/kontrollera före, under och efter arbetets utförande. Detta säkerställer att rätt kvalitet levereras.

                                                Kontakta oss

Vi utför alltid en initial kostnadsfri rådgivning.
Namn E-post Meddelande Skicka in